Việt Nam quyết tâm “phủ sóng” thanh toán không dùng tiền mặt

Sau gần bốn năm triển khai Quyết định 2545/QĐ-TTg – phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của nước ta đến nay có nhiều bước phát triển tích cực. Theo đánh giá của Thủ […]