Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2018

Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 201817/11/2017

Thông tư 59_2015_TT-BLDTBXH quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc hướng dẫn Nghị định 115_2015_ND-CP quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc thi hành Luật BHXH 2014 58_2014_QH13 quy định như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người...

Xem thêm
Chat Zalo
0908 066 022