Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết Doanh nghiệp sử dụng bảng này để kiểm tra doanh nghiệp thuộc trường hợp kê khai giao [...]

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết2018-02-02T15:15:14+00:00

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập [...]

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN2019-01-24T14:26:38+00:00

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, [...]

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ2019-01-24T15:59:03+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo