Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 2017

Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 201703/10/2017

Căn cứ pháp lý Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài chính đưa ra các chương trình...

Xem thêm
Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN03/10/2017

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định...

Xem thêm
Expertis Văn bản mới

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ02/10/2017

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

Xem thêm
Chat Zalo
Chat Facebook
0908 066 022