Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người [...]

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)2019-01-25T11:09:15+07:00

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: [...]

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm2019-01-25T14:58:46+07:00

TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử

Ngày 30/06/2017, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới [...]

TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử2019-01-31T10:27:42+07:00

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm

Theo quy định của Việt Nam, phần mềm là ngành khuyến khích kinh doanh, do đó nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế đối với phần mềm. [...]

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm2019-01-28T10:15:49+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo