Dịch vụ tư vấn chuyển giá

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)28/07/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê...

Xem thêm
Chat Zalo
Chat Facebook
0908 066 022