Chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế

(1) Về thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, [...]

Chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế2017-07-10T04:14:32+00:00

Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị công ty đại chúng

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, về cơ cấu Hội [...]

Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị công ty đại chúng2019-01-22T16:20:46+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo