Thay đổi nội dung  thanh tra ngành du lịch15/02/2017

Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, nội dung thanh tra ngành du lịch được quy định riêng, cụ thể là thanh tra những vấn đề sau Việc chấp hành...

Xem thêm

Tin tốt cho hoạt động kinh doanh 201708/02/2017

Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017 (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi...

Xem thêm
Chat Zalo
Chat Facebook
0908 066 022