[DN] Thủ tục khi chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, trường hợp Người nộp thuế  đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một [...]

[DN] Thủ tục khi chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác2019-01-09T15:36:57+07:00

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/2017

Sáng 22-11, với 410/456 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề [...]

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/20172017-09-29T17:57:52+07:00

5 kỹ năng mềm người Việt cần trau dồi để thành công

Bằng cấp và kinh nghiệm là những thứ mà nhà tuyển dụng quan tâm ở nhân viên? Chưa đủ đâu, bạn cần trang bị thêm những kỹ năng mềm cần [...]

5 kỹ năng mềm người Việt cần trau dồi để thành công2019-03-01T08:41:38+07:00

Hỗ trợ DN đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang VNPT-CA

THÔNG BÁO V/v Hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT-CA do Chứng thư số của CKCA sắp hết hạn [...]

Hỗ trợ DN đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang VNPT-CA2019-03-04T11:45:59+07:00

Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo đó: Việc cho phép bên [...]

Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu2017-11-23T10:22:22+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo