Chưa có lừa đảo, tranh chấp về con dấu

Sau một năm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có hiệu lực, số vốn điều lệ đăng ký lên tới 4,6 triệu tỉ đồng. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục [...]

Chưa có lừa đảo, tranh chấp về con dấu2019-03-02T09:55:44+07:00

Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi [...]

Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng2018-06-20T10:23:08+07:00

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam- Uruoay

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các địa phương về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam- Uruoay, kể từ 1/1/2017. Văn bản [...]

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam- Uruoay2019-03-04T10:51:31+07:00

Nhiều hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thông thường

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg cho phép áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c [...]

Nhiều hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thông thường2018-06-20T10:23:19+07:00

Ký kêt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ngày 03 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền [...]

Ký kêt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ2019-03-04T10:51:03+07:00

Tăng lương tối thiểu vùng cao có khiến người lao động mất việc làm?

Cho đến nay ở Việt Nam, mặc dù đã qua ba lần thương lượng về mức tăng tiền lương tối thiểu vùng hàng năm nhưng chưa có các công cụ [...]

Tăng lương tối thiểu vùng cao có khiến người lao động mất việc làm?2019-03-05T11:58:34+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo