Cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt11/05/2016

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB: Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất Thuế TTĐB -   Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt: +    Đối với hàng hóa sản xuất trong nước:                                         Giá tính thuế TTĐB = Giá bán (chưa có thuế...

Xem thêm