10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực năm 2016 đem về gần 127 tỷ USD

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan công bố ngày 18/1 năm 2017, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 176,63 tỷ USD trong đó 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực đem về 126,85 tỷ USD.

10 nhóm hàng xuất khẩu

Tính đến hết tháng 12/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 176,63 tỷ USD, tăng 9% tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Theo tính toán 10 nhóm hàng xuất khẩu đang chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2016.

Trước đó, trong báo cáo tổng kết năm 2016, Bộ Công Thương cho biết năm 2016 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1ỷ USD, tăn

Tính đến hết tháng 12/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 176,63 tỷ USD, tăng 9% tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Theo tính toán 10 nhóm hàng xuất khẩu đang chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2016.

Trước đó, trong báo cáo tổng kết năm 2016, Bộ Công Thương cho biết năm 2016 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, tăng 2 mặt hàng so với năm ngoái…www.expertis.vn

Đọc thêm
Giảm 10% giá hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển nội địa từ 01/5/2020