Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách nhiệm [...]

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-20182018-02-06T12:02:33+00:00

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập [...]

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN2018-02-06T12:02:52+00:00

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, [...]

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ2017-10-03T17:33:07+00:00

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC [...]

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp2017-11-08T16:19:24+00:00

Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại [...]

Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/20172017-11-08T16:20:52+00:00

Chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế

(1) Về thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, [...]

Chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế2017-07-10T04:14:32+00:00

Quy định về cho vay của ngân hàng từ 15-03-2017

Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng, với các quy định về nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ vay, lãi suất cho vay tại ngân [...]

Quy định về cho vay của ngân hàng từ 15-03-20172017-04-19T06:16:00+00:00

Luật quản lý thuế của quốc hội khóa 11

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà [...]

Luật quản lý thuế của quốc hội khóa 112017-08-25T16:46:45+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo