Văn bản luật

Expertis Văn bản mới

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ02/10/2017

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

Xem thêm
Chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp22/08/2017

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi...

Xem thêm
Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ

Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/201722/08/2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006. Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và...

Xem thêm