Tin tức

Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam22/03/2017

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thông tư quy định cụ thể về góp vốn...

Xem thêm

Phải di dời kinh doanh ra khỏi chung cư14/03/2017

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, để xử lý những trường hợp sai phạm về kinh doanh, trong các căn hộ chung cư trên địa bàn. Theo đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến các...

Xem thêm

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện10/03/2017

Công văn số 658/TCT-CS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thuế về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện: Bộ Tài chính đã có các công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016, công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017, hướng dẫn về lệ phí môn bài. Theo...

Xem thêm