Tin tức

Gần 40 ngàn DN mới thành lập 4 tháng 201701/05/2017

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2017, cả nước có 2.274 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 75,7% so với tháng trước. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng...

Xem thêm

Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết (Chống chuyển giá)29/04/2017

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/17 Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ...

Xem thêm