Tin tức

Quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế03/03/2016

Quy định tại điều 5 thông tư 152/2015/TT-BTC về sản lượng tài nguyên tính thuế: "1. Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc...

Xem thêm