Doanh nghiệp tư nhân đang teo dần, còn khối FDI báo lỗ kỷ lục

Theo kết quả điều tra PCI, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ, cũng là một con số kỷ lục mới. Gần 40% doanh ngiệp FDI báo lỗ. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi...

Doanh nghiệp tư nhân đang teo dần, còn khối FDI báo lỗ kỷ lục2019-01-23T17:09:07+00:00

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài

Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều [...]

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài2017-08-14T18:39:20+00:00

Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực [...]

Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam2017-09-29T18:53:34+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo