Công cụ tra cứu công văn Thuế Thu nhập cá nhân

Công cụ tra cứu công văn Thuế Thu nhập cá nhân

06 Th8 Công cụ tra cứu công văn Thuế Thu nhập cá nhân

Số lượng công văn được lựa chọn và cập nhật hàng ngày. Hãy gõ vào ô tìm kiếm thông tin cần tra cứu: Số công văn, ngày ban hành hoặc nội dung cần tìm

Công vănNội dung chínhTừ khóaToàn văn
3868/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
25/08/2017
Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam tổ chức triển lãm và hội thảo tại các nước Campuchia, Indonexia, Myanmar ... có ký hợp đồng theo hình thức ngắn hạn và dài hạn với người lao động tại nước sở tại (là cá nhân không cư trú tại Việt Nam) để thực hiện một số công việc như: phiên dịch, tiếp tân, quay phim, chụp hình, khảo sát thị thường ... tại các nước đó thì thu nhập của cá nhân người lao động này do doanh nghiệp này chi trả không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.3868_TCT_TNCN
3867/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
25/08/2017
Các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
3867_TCT-TNCN
2192/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
25/05/2017
Khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.2192_TCT-TNCN
1091/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
27/03/2017
Xác định thu nhập chịu thuế TNCN và không chị thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú1091_TCT-TNCN
1404/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
14/04/2017
Khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.Thu nhập của chủ công ty TNHH 1 TV không chịu thuế TNCN1404_TCT-TNCN
901/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
15/03/2017
Hướng dẫn điều kiện là cá nhân không nơi nương tựa để giảm trừ gia cảnhKhông nơi nương tựa901_TCT-TNCN
639/TCT-TNCN
Tổng cục Thuế
28/02/2017
Trước ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH 1 TV sau khi đã nộp thuế TNDN phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.
Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH 1 TV sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
639_TCT-TNCN
Chia sẻ !