Cổng giao dịch mua bán doanh nghiệp của Expertis

CỔNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP CỦA EXPERTIS

Đây là trung tâm thông tin của Expertis và các Cơ hội mua cho Nhà đầu tư muốn mua, Cơ hội bán cho Nhà đầu tư muốn bán, Cơ hội tư vấn cho nhà tư vấn là Partner Agency của Expertis

Gửi cơ hội M&A
(Cần mua, Cần bán, Cần được đầu tư, Cần tìm cơ hội để đầu tư)

Đăng ký Partner M&A
(Gửi / nhận toàn bộ cơ hội, Tiếp cận toàn bộ cơ hội)

Đăng ký thành viên để xem cơ hội

Chức năng đang xây dựng.

Hiện tại bạn có thể liên hệ với Expertis để tiếp cận cơ hội

Quản lý cơ hội của tôi

Chức năng đang được xây dựng

DANH MỤC CƠ HỘI

Expertis M&A Gate có nhiều dự án đang giao dịch, dưới đây là một số nhu cầu được phép công khai

Nhu cầu mua

Liên hệ Expertis để nhận qua Email

Nhu cầu bán

Liên hệ Expertis để nhận qua email

Nhu cầu nhận đầu tư

Liên hệ Expertis để nhận qua email

Tin M&A

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài
Tháng Năm 30, 2017
Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh...