Cẩm Nang

Hiểu về Hàng phi mậu dịch25/03/2017

Thuật ngữ Hàng phi mậu dịch là nghĩa Hán Việt mang tính chất dùng thông dụng, được quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005, đã hết hiệu lực vào ngày 04/06/2009, có quy định như sau: I. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không...

Xem thêm