Cẩm Nang

[Hóa đơn] Quy định về sử dụng hóa đơn15/05/2017

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho...

Xem thêm

[DN] DN mới thành lập cần lưu ý08/05/2017

Các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý một số vấn đề sau: 1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải...

Xem thêm

[DN] Vì sao nên thành lập DN để kinh doanh08/05/2017

Nên thành lập doanh nghiệp để kinh doanh ! Để kinh doanh, bạn không nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các lợi ích của việc thành lập doanh nghiệp là không thể thay thế bằng các hình thức kinh doanh các nhân khác. Trong...

Xem thêm