Cẩm Nang

Dịch vụ tư vấn chuyển giá

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)28/07/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê...

Xem thêm

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài30/05/2017

Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán...

Xem thêm