Cẩm nang kiểm toán hữu ích cho doanh nghiệp

cam nang kiem toan

Thư viện tập trung các bài viết về kiểm toán hữu ích cho doanh nghiệp, cá nhân nhằm nẳm rõ các chính sách, hướng dẫn để thực thi đúng với chính sách của cơ quan nhà nước trong quá trình vận hành doanh nghiệp…

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người [...]

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)2019-01-22T17:27:39+00:00

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: [...]

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm2018-08-02T09:30:44+00:00

Bốn lý do công ty của bạn cần sử dụng kiểm toán độc lập bên ngoài

Công ty kiểm toán tại TP.HCM có đáp ứng được nhu cầu cần kiểm toán độc lập của bạn? Doanh nghiệp lớn, tập đoàn không còn là những người duy [...]

Bốn lý do công ty của bạn cần sử dụng kiểm toán độc lập bên ngoài2019-01-22T14:37:50+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo