Cẩm nang: Hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đây là cẩm nang hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về việc tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có [...]

Cẩm nang: Hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2017-10-06T18:32:08+00:00

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/2017

Sáng 22-11, với 410/456 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề [...]

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/20172017-09-29T17:57:52+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo