Tháng Tám 2017

Chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp22/08/2017

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi...

Xem thêm
Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ

Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/201722/08/2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006. Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và...

Xem thêm