Tháng Bảy 2016

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại21/07/2016

Khi tôi bắt đầu bước chân vào nghề bán hàng thì email còn chưa tồn tại, do đó công thức thành công rất đơn giản – phát triển kỹ năng bán hàng qua điện thoại một cách vượt trội, hoặc bạn sẽ phải bỏ nghề....

Xem thêm

Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế – Phần 120/07/2016

Bước 1: Ban hành quyết định kiểm tra thuế Nhận quyết định kiểm tra thuế Quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (mẫu số 03/KTTT – TT 156/2013/TT-BTC) phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ...

Xem thêm