Tháng Ba 2016

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội28/03/2016

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc...

Xem thêm

Quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế03/03/2016

Quy định tại điều 5 thông tư 152/2015/TT-BTC về sản lượng tính thuế: "1. Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng...

Xem thêm